lối đánh Mexico

Đòn chồng đòn, yếu tố khó chịu nhất của lối đánh Mexico

Khi đối đầu với những tay đấm mang lối đánh Mễ tấn công dồn dập, thứ khó chịu nhất của họ không phải là những combo dài hay những cú đấm trời giáng. Điều khiến lối đánh Mễ trở nên … Read MoreRead More