Author Archives: Son Nguyen

Đòn chồng đòn, yếu tố khó chịu nhất của lối đánh Mexico

Khi đối đầu với những tay đấm mang lối đánh Mễ tấn công dồn dập, thứ khó chịu nhất của họ không phải là những combo dài hay những cú đấm trời giáng. Điều khiến lối đánh Mễ trở nên … Read MoreRead More

Sử dụng Combo 1-2 như thế nào?

Combo 1-2 là combo đầu tiên mọi võ sĩ được học, đặc biệt là Boxing. Tuy là vậy, vẫn có rất nhiều người chưa thực sự hiểu các ứng dụng của Combo thông dụng này. … Read More